Varčevanja

 

 

Nasvet - kako donosno varčevati?

Jamstvena shema

Obdavčitev obresti na vloge prebivalstva

Obdavčitev obresti iz naslova denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2).

Značilnosti:

  • Obresti iz naslova denarnih depozitov niso vključene v letno davčno osnova za dohodnino, ampak so obdavčene kot samostojni del dohodkov.
  • Izplačane obresti so obdavčene ob izplačilu in sicer po 25-odstotni stopnji.
  • Seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, se zmanjša za 1.000 eurov. (133. člen ZDoh-2).
  • Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU mora rezident Republike Slovenije oddati do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Depozite ali varčevalne račune lahko sklenete v katerikoli poslovalnici Addiko banke ali preko e-banke Addiko EBank.

 

Je bila ta informacija za vas koristna?