Transakcijski račun za rezidente

Transakcijski račun za rezidente ima enotno predpisano strukturo, ki omogoča opravljanje domačih, čezmejnih in drugih plačilnih transakcij. Številko transakcijskega računa sestavljajo naslednji 4 (štirje) sklopi številk:

šifra banke šifra organizacijske enote banke številka računa stranke kontrolna številka
b1 b1 b2 b2 b2 a a a a a a a a c c

 

Transakcijski račun je lahko odprt v domači in/ali v tuji valuti.

Podjetje ima lahko odprtih več transakcijskih računov pri več bankah.

 

Potrebna dokumentacija za odprtje transakcijskega računa:

 • izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga za vas izpišemo iz ePRS (spletnega portala AJPES).
 • fotokopija obvestila AJPES o matični številki in razvrstitvi podjetja po dejavnosti, ki ga za vas izpišemo iz ePRS (spletnega portala AJPES).
 • odločba ali potrdilo o vpisu v register društev lokalne Upravne enote, temeljni akt (statut) in zapisnik (društva);
 • odločba ali potrdilo o vpisu v register pristojnega ministrstva (zasebniki, poklicni športniki, notarji, odvetniki, zdravniki, ...);
 • potrdilo FURS o plačanih davčnih obveznostih, ne starejše od 30 dni (podjetniki).

Bančna dokumentacija, potrebna za odprtje transakcijskega računa:

 • zahtevek za odprtje transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva;
 • pogodba o odprtju in vodenju transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva;
 • identifikacija pravne osebe in oseb pooblaščenih za zastopanje;
 • pooblastilo za opravljanje bančnih poslov (osebe, ki niso zakoniti zastopniki uporabnika transakcijskega računa);
 • obrazec za določitev namena in narave poslovnega razmerja;
 • samopotrdilo o davčnem rezidentstvu pravne osebe skladno s CRS;
 • opredelitev FATCA pokazateljev/indicev.
Je bila ta informacija za vas koristna?