Transakcijski račun za nerezidente

Glavne značilnosti:

 • transakcijski račun za nerezidente je namenjen tujim pravnim osebam;
 • transakcijski račun za rezidente ima enotno predpisano strukturo, ki omogoča opravljanje domačih, čezmejnih in drugih plačilnih transakcij;
 • transakcijski račun je lahko odprt v domači in/ali v tuji valuti.

 

Potrebna dokumentacija za odprtje transakcijskega računa:

 • izpis iz tujega poslovnega ali drugega javnega registra, ne starejši od 90 dni;
 • lastniška struktura, evidentirana z ustrezno dokumentacijo;

Bančna dokumentacija, potrebna za odprtje transakcijskega računa:

 • zahtevek za odprtje transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva;
 • pogodba o odprtju in vodenju transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva;
 • identifikacija pravne osebe in oseb pooblaščenih za zastopanje;
 • pooblastilo za opravljanje bančnih poslov (osebe, ki niso zakoniti zastopniki uporabnika transakcijskega računa);
 • obrazec za določitev namena in narave poslovnega razmerja;
 • samopotrdilo o davčnem rezidentstvu pravne osebe skladno s CRS;
 • opredelitev FATCA pokazateljev/indicev;
 • izjava o idenfitikaciji za namene DDV.
Je bila ta informacija za vas koristna?