Strukturirani produkti

Značilnosti:

Novejša naložbena oblika, ki združuje varnost (običajno imajo tovrstni instrumenti jamstvo glavnice) in donosnost, ki je lahko prilagojena trenutnim razmeram in željam strank. Po svoji obliki so dolžniški vrednostni papirji (za izplačilo jamči izdajatelj), po vsebini pa lahko predstavljajo naložbo v delnice, valute obrestne mere ali surovine. Izdajajo jih investicijske banke, donos pa je spremenljiv, vezan na nek drug pogoj (donos košarice delnic, spremembo obrestnih mer…).

Prednost:

Največja prednost za investitorja je, da lahko v množici tovrstnih instrumentov izbere točno takšnega, ki mu v danem trenutku omogoča izpostavljenost želeni panogi ali vrsti naložbe, pri tem pa je vseeno zaščiten pred morebitnimi negativnimi gibanji na finančnih trgih.

V Addiko banki sodelujemo s številnimi tujimi finančnimi institucijami in imamo dostop do široke ponudbe različnih instrumentov. Posvetujte se z Addiko strokovnjaki in skupaj boste našli pravo naložbo!

Je bila ta informacija za vas koristna?