Premoženjska zavarovanja

Osebno premoženje

Sklenitev premoženjskega zavarovanja je priporočljiva za vse lastnike nepremičnin in premičnin, saj jim bo v primeru najhujšega povrnjena nastala škoda.

Pri premoženjskem zavarovanju lahko zavarujemo objekt in opremo, k njim pa lahko priklopimo potresno zavarovanje, odgovornost (če že ni vključena), asistenco, ter zavarovanje gospodinjskih aparatov.

 

Poslovno premoženje

Grawe Podjetnik je namenjen zavarovanju poslovnega premoženja malih in srednje velikih podjetij. S tem zavarovalnim produktom podjetje zavaruje objekte, ki so namenjeni opravljanju pridobitne dejavnosti (storitve, gostinstvo, proizvodnja,…). Poleg objekta je možno zavarovati tudi opremo in zaloge podjetja.

Premoženjsko zavarovanje vam nudimo v sodelovanju z zavarovalnico Grawe.

Je bila ta informacija za vas koristna?