Poslovna Maestro kartica

Poslovna Maestro kartica omogoča enostavno plačevanje blaga in storitev ter brezgotovinsko razpolaganje z lastnimi sredstvi doma in v tujini. Namenjena je podjetnikom, zasebnikom, direktorjem, zakonitim zastopnikom ter drugim pooblaščenim osebam.

Kaj kartica omogoča?

 • Dvig gotovine doma in v tujini na POS terminalih in bančnih avtomatih, označenih z znakom BA ali Maestro.
 • Brezgotovinska plačila blaga in storitev doma in v tujini na prodajnih mestih, označenih z znakom BA ali Maestro.
 • Prejemanje varnostnih SMS sporočil.
 • Spremembo osebne številke (PIN) na bančnih avtomatih Addiko banke v Sloveniji.

 

Prednosti:

 • Cenejše in preglednejše kartično poslovanje.
 • Izognitev zamudnemu plačevanju z gotovino.
 • Zmanjšanje količine gotovine, ki jo uporabnik nosi s seboj.
 • Brezplačna pridobitev kartice za imetnike poslovnih transakcijskih računov pri Addiko banki.
 • Enostaven in varen dostop do sredstev na transakcijskem računu.
 • Preprosto, udobno in varno plačevanje nakupov doma in v tujini.
 • Podjetje lahko zaprosi za izdajo ene kartice ali več kartic, poraba po karticah pa se poravnava z istega transakcijskega računa.
 • Prejemanje varnostnega SMS sporočila po vsakem opravljenem nakupu ali dvigu gotovine.
 • Obveščanje o opravljenem prometu po karticah enkrat mesečno ter sprotni dostop do teh informacij v e-banki Addiko Business EBank.

 

Vloga za izdajo kartice:

Vlogo za izdajo kartice si lahko natisnete sami ali pa jo dobite pri svojem skrbniku Addiko banke - na voljo so vam naši podjetniški svetovalci.

Pred podpisom vloge se morata uporabnik (v njegovem imenu zakoniti zastopnik) in imetnik kartice seznaniti s Splošnimi pogoji poslovanja s poslovno Maestro kartico. Nadomestila, ki jih banka obračuna za uporabo poslovne Maestro kartice, so predstavljena v vsakokrat veljavnem ceniku banke za podjetja.

Izguba, kraja ali zloraba kartice:

Uporabnik kartice oziroma imetnik naj izgubo, krajo ali zlorabo kartice nemudoma prijavi klicnemu centru Bankart na telefonsko številko: +386 (0)1 58 34 183, najbližji poslovalnici Addiko banke ali najbližji banki z oznako MasterCard.

V vsakem primeru morate o preklicu vaše kartice obvestiti tudi vašo matično poslovalnico banke. Prijavo preklica kartice, odpoved kartice in ostale želene spremembe uredite z oddajo podpisane vloge za spremembo poslovne Maestro kartice.

 

Je bila ta informacija za vas koristna?