Začasni račun za vplačilo ustanovnega kapitala

Glavne značilnosti:

  • začasni račun za vplačilo ustanovnega kapitala je namenjen bodočim družbenikom, ki na ta račun nakažejo sredstva za ustanovni kapital v višini kot je določena v aktu o ustanovitvi/druženi pogodbi;
  • na podlagi vplačila ustanovnega kapitala družbenikov banka izda imetniku računa Potrdilo o vplačilu ustanovnega kapitala, ki ga le-ta potrebuje pri postopku registracije podjetja na sodišču.

Želite odpreti začasni račun za vplačilo ustanovnega kapitala? Obrnite se na naše Addiko svetovalce.

Potrebna dokumentacija za družbe v ustanavljanju:

  • akt o ustanovitvi družbe na obrazcu e-VEM ali samostojno napisan s strani družbenika
  • ali družbena pogodba v obliki notarskega zapisa.

 

Družbenik kot fizična oseba mora svoj delež nakazati v svojem imenu (gotovinsko ali negotovinsko).

Družbenik, ki je pravna oseba, svoj delež nakaže v svojem imenu in negotovinsko.

Banka družbeniku po prejemu sredstev izda potrdilo o vplačilu ustanovnega kapitala, namenjeno registraciji novoustanovljene družbe.

Addiko krediti za mala in srednja podjetja

v krajšem času in z manj “papirologije”.

Pri nas je manj več.

 

Financiranje malih in srednjih podjetij

Mikro račun

Preverite ponudbo

Mikro račun

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi

Addiko Bank Slovenija