Transakcijski račun za nerezidente

Glavne značilnosti:

 • transakcijski račun za nerezidente je namenjen tujim pravnim osebam;
 • transakcijski račun za rezidente ima enotno predpisano strukturo, ki omogoča opravljanje domačih, čezmejnih in drugih plačilnih transakcij;
 • transakcijski račun je lahko odprt v domači in/ali v tuji valuti.

Potrebna dokumentacija za odprtje transakcijskega računa:

 • izpis iz tujega poslovnega ali drugega javnega registra, ne starejši od 90 dni;
 • lastniška struktura, evidentirana z ustrezno dokumentacijo;

Bančna dokumentacija, potrebna za odprtje transakcijskega računa:

 • zahtevek za odprtje transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva;
 • pogodba o odprtju in vodenju transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva;
 • identifikacija pravne osebe in oseb pooblaščenih za zastopanje;
 • pooblastilo za opravljanje bančnih poslov (osebe, ki niso zakoniti zastopniki uporabnika transakcijskega računa);
 • obrazec za določitev namena in narave poslovnega razmerja;
 • samopotrdilo o davčnem rezidentstvu pravne osebe skladno s CRS;
 • opredelitev FATCA pokazateljev/indicev;
 • izjava o idenfitikaciji za namene DDV.

Addiko krediti za mala in srednja podjetja

v krajšem času in z manj “papirologije”.

Pri nas je manj več.

 

Financiranje malih in srednjih podjetij

Mikro račun

Preverite ponudbo

Mikro račun

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi

Addiko Bank Slovenija