Depoziti v domači in tuji valuti

Prednosti:

 • varno plemenitenje premoženja - Jamstvena shema,
 • prilagodljiva doba varčevanja,
 • zagotovljena obrestna mera.

Dodatne storitve:

 • avtomatsko podaljševanje depozitov ročnosti enega do treh mesecev,
 • 5x avtomatsko podaljšanje depozita ročnosti enega meseca,
 • 1x avtomatsko podaljšanje depozita ročnosti treh mesecev.

Kaj potrebujete za sklenitev depozita:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • davčno številko,
 • sprostitveni transakcijski račun odprt v Addiko banki.

 

Lastnosti:

 • Možnost sklenitve depozita v domači in tuji valuti (USD, CHF, GBP),
 • minimalni znesek depozita v domači valuti 400 eurov oz 2.000 eurov za depozite krajše od 31 dni,
 • najkrajša ročnost euro depozita 10 dni,
 • najdaljša ročnost do vključno 5 let,
 • minimalni znesek depozita v tuji valuti protivrednost 500 eurov,
 • pripis obresti ob zapadlosti,
 • možnost mesečnega izplačila obresti pri dolgoročnih varčevanjih (minimalni znesek depozita 7.500 eurov);
 • obrestovanje po nominalni obrestni meri.

Povezave:

 

Je bila ta informacija za vas koristna?