Depoziti

Vsem, ki imate vedno ali pa občasno presežna finančna sredstva, ponujamo možnost varne naložbe.

 

Vezani depoziti s fiksnim rokom dospelosti:

 • Sredstva se vežejo za točno določen rok vezave.
 • Enkraten polog in enkraten dvig sredstev.
 • Možnost vezave v EUR ali v tuji valuti.
 • Možnost prekinitve depozitne pogodbe ali pridobitve ugodnega kratkoročnega kredita v primeru, da pred potekom vezave nepričakovano potrebujete sredstva.

Depozit na odpoklic:

 • Namenjen vsem, ki razpolagajo s presežki sredstev za krajše obdobje.
 • Sredstva se vežejo za nedoločen čas.
 • Enkraten polog in več dvigov sredstev.
 • Možnost vezave v EUR ali v tuji valuti.
 • Možnost odpoklica sredstev, pri čemer je potrebno banko obvestiti 1 dan pred nameravanim dvigom sredstev.

Okvirni depozit:

 • Namenjen vsem, ki razpolagajo s presežki sredstev za krajše obdobje.
 • Sklene se ena pogodba za več pologov in dvigov sredstev.
 • Sredstva se vežejo za nedoločen čas.
 • Pogodbeni znesek ni omejen.
 • Možnost vezave v EUR ali v tuji valuti.
 • Možnost odpoklica sredstev, pri čemer je potrebno banko obvestiti 1 dan pred nameravanim dvigom sredstev.
Je bila ta informacija za vas koristna?