Addiko otroško varčevanje

Prednosti:

  • brezplačno vodenje računa,
  • pripis in obračun obresti mesečno,
  • dostopnost privarčevanih sredstev v katerikoli poslovalnici Addiko banke.

Lastnosti:

  • za mlade do 18. leta starosti,
  • minimalno stanje 20 eurov,
  • vsak polog mora odležati 15 dni,
  • mesečni izpisek o prometu in stanju.

Povezave:

 

Dodatne storitve:

  • ureditev trajnega naloga z osebnega računa Addiko banke.

Kaj potrebujete za odprtje varčevalnega računa:

  • imetnik: veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica, potni list ali pa kopija rojstnega lista), davčna številka,
  • zakoniti zastopnik: veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica, potni list), davčna številka.

 

Je bila ta informacija za vas koristna?