Addiko likvidnostni depozit

Likvidnostni depozit lahko sklene samo fizična oseba, rezident, ki ima sklenjen TOP depozitni paket.

Prednosti: 

 • varno plemenitenje premoženja - Jamstvena shema,
 • prilagodljiva doba varčevanja,
 • zagotovljena obrestna mera,
 • zagotovljena likvidnost - po 15 dneh od sklenitve depozita možnost delnega izplačila glavnice,
 • v primeru delnega izplačila se obrestna mera in doba varčevanja ne spremenita,
 • delno izplačilo depozita banka izvede najkasneje naslednji delovni dan od prejema zahtevka.

Kaj potrebujete za sklenitev depozita:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • davčno številko,
 • sprostitveni transakcijski račun odprt v Addiko banki.

Lastnosti:

 • možnost sklenitve depozita v domači valuti,
 • minimalni znesek depozita 400 EUR,
 • najkrajša ročnost depozita 31 dni,
 • najdaljša ročnost do vključno 5 let,
 • pripis obresti ob zapadlosti,
 • obrestovanje po nominalni obrestni meri.

Povezave:

Je bila ta informacija za vas koristna?