Addiko kredit na prodajnem mestu

Hitro in enostavno uredite financiranje vašega nakupa kar na prodajnem mestu.

Brez zapletov!

Značilnosti:

 • potrošniški kredit, namenjen izključno financiranju nakupa v okviru ponudbe bančnega kreditnega posrednika
 • zneski od 500 do 20.000 EUR
 • doba odplačila od 13 do 84 mesecev

Prednosti:

 • enostavna odobritev kredita
 • minimalno zahtevana dokumentacija
 • podpis dokumentacije na prodajnem mestu
 • brez pologa
 • odobritev in izplačilo v istem dnevu
 • odobritev kredita ni odvisna od starosti predmeta nakupa
 • odplačilo kredita preko trajnega naloga

POZOR!

 • tudi za tuje državljane s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji
 • tudi za državljane RS, ki so zaposleni v tujini in prejemajo plačo na TRR banke v Sloveniji
 • tudi za samostojne podjetnike in normirance

Za več informacij se oglasite pri vašem prodajalcu.

Na tej povezavi najdete seznam kreditnih posrednikov Addiko banke, kjer lahko sklenete Addiko kredit na prodajnem mestu.

Kaj potrebujete za sklenitev kredita na prodajnem mestu?

 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list)
 • davčno številko
 • bančno kartico
 • tuji državljani dodatno: dovoljenje za bivanje in delo, potrdilo o prijavi začasnega / stalnega bivališča

Če ste zaposleni:

 • plačilne liste za zadnje 3 mesece + TRR izpisek ALI TRR izpiski za zadnje 3 mesece + plačilna lista
 • plačilna lista za regres in božičnico
 • POSEBNOST: v primeru zaposlitve v tujini potrdilo o nakazilu prilivov za zadnjih 6 mesecev na TRR odprt v Sloveniji
 • POSEBNOST – TUJI DRŽAVLJANI: Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas

Upokojenci:

 • ZPIZ odrezek

Samostojni podjetniki:

 • Potrdilo o plačanem prispevku za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za zadnjih 12 mesecev (neto ali bruto zavarovalna osnova)

Normiranci/pavšalisti:

 • Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Dodatne informacije pri nakupu avtomobila:

 • zavarovanje avtomobila ni pogoj za odobritev krediita
 • lastnik avtomobila je fizična oseba
 • vozniško dovoljenje ni pogoj za odobritev kredita

Addiko Bank Slovenija